• EFFEKTIV & SÄKER DIGITAL ARBETSPLATS

    Samarbeta och kommunicera enkelt och smidigt – Var som helst och när som helst

    Visa mig hurKontakt

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR MED EN FLEXIBEL, DIGITAL OCH MODERN ARBETSPLATS

Samtidigt som alla idag pratar om digitalisering så suddas gränsen mellan arbete och fritid sakta men säkert ut och anställda ställer högre krav på sina arbetsverktyg än vad de gjort tidigare.  De vill uppnå en balans mellan arbete och fritid och kunna arbeta var som helst och när som helst. Morgondagens teknologi innebär både möjligheter och utmaningar som alla företag, stora som små, behöver förhålla sig till och att vänta med att digitalisera innebär en ökad risk att tappa konkurrenskraft och bli omsprungen av konkurrenter.

“Mer än 85% av IT-beslutsfattarna anser att modernisering på arbetsplatsen är viktig för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.”

Vilka möjligheter ger ni era medarbetare att prestera på topp samtidigt som man kan jobba flexibelt? Att de kan dela filer, arbeta i samma dokument samtidigt och hålla digitala möten oavsett fysisk plats eller enhet? Och hur säkerställer du att backup av viktig data sker och inte läcker ut?

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning som passar just er och lägger upp en plan för framtiden.

EFFEKTIVT SAMARBETE

MODERNA DIGITALA MÖTEN

KLIENTHANTERING

SÄKERHET

SUPPORT & FÖRVALTNING

Kundcase

EN FRAMTIDSSÄKRAD MOLNLÖSNING FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Med alla sammankopplade applikationer inom Microsoft 365 och förflyttningen till molnet ökar effektiviteten och enkelheten för medarbetarna i hur de ska följa arbetsflöden, kommunicera, samarbeta och dokumentera. Enklare underhåll, bättre övervakning och en säkrare IT-miljö. Läs mer om hur SRF moderniserade sin IT-miljö med hjälp av Amanzia.

Genomlysning

En genomlysning av IT-miljön ger organisationen en bild av hur väl organisationen lever upp till verksamhetens behov utifrån en mängd olika kriterier. En sammanfattande rapport levereras med konkreta råd hur IT-miljön ska hanteras och styras framöver för att optimera produktivitet och säkerhet.
Läs mer om hur vi jobbar med genomlysning här.

EN EFFEKTIV OCH SÄKER DIGITAL ARBETSPLATS I MOLNET

EFFEKTIVT SAMARBETE

Den moderna arbetsplatsen är en digital arbetsplats i molnet. Hantera både datorer och smartphones med hjälp av molnlösningar med bland annat automatiserade installationer och distribuering av applikationer utan att mellanlanda hos en IT-avdelning. Håll koll på vem som har vilken enhet och vad status är på varje enhet för att upprätthålla en modern men framför allt säker arbetsplats.

SKYDDA DATA

Ett vanligt missförstånd är att många tror att backup sker på all data bara för att man nyttjar molnlösningar som Office 365. I en del fall så räcker de standardlösningar för backup som kommer med tjänsten men i vissa fall så behövs extra skydd för att skydda all data. Tack vare nya molnbaserade tjänster och säkerhetssystem så skyddas du mot hot som ransomware, phishing och dataläckage som tidigare krävt avancerade säkerhetslösningar från tredje part.

digital arbetsplats
71%
71% önskar att företaget som dom arbetar för tillhandahåller samma typ av teknologi och tjänster som dom använder i sina privatliv.

Digital effektivisering
HUR DU LYCKAS MED DIN
DIGITALA EFFEKTIVESERING
NÄR DITT FÖRETAG DIGITALISERAS ÄR DET INTE FRÄMST TEKNIKEN SOM FÖRÄNDRAS
DET ÄR HELA DIN VERKSAMHET
LÄS MERVÅRA TJÄNSTER
DIGITAL
ARBETSPLATS
TA KONTORET MED DIG OCH SAMMARBETA ENKELT OCH SMIDIGT - VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST
LÄS MERKUNDCASE SRFABdigital effektivisering
BACKUP I
MOLNET?
Visste du att din backup i molnet ofta inte täcker och återställer all din data?
VÅR BACKUPLÖSNING KOMPLETTERAR MICROSOFTS TJÄNST UTAN BEGRÄNSNINGAR I TID OCH LAGRINGSUTRYMME
LÄS MERVÅRA TJÄNSTERMoln

Vill du veta mer? Hör av dig!

© Copyright - Amanzia 2024