Vilka vi är

Med lång erfarenhet från konsult- och linjebefattningar, utvecklar vi våra kunders verksamhet och arbetssätt samtidigt som vi stöttar i förändringsarbetet. Amanzia erbjuder marknadens främsta experter som hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och nå sina affärsmål.

Som företag och individer förändras och utvecklas vi i takt med vår omvärld och våra kunder. Vi sätter människan i centrum, är nyfikna, resultatdrivna och sätter en ära i att ha en hög leveransförmåga – alltid med omtanke och hjärta.

Vi förenklar och förbättrar våra kunders vardag genom ett agilt förhållningssätt, kommunikationsförmåga och vårt ansvarstagande. Vår ambition är att det ska vara roligt och inspirerande att jobba med och för oss. Enkelt, tydligt och meningsfullt!

För mer information och inspiration, se våra tjänster

Vad våra kunder säger om oss

”Amanzia har hjälpt oss med en säker lösning som underlättar samarbete och kommunikation och som bidrar till att medarbetarnas höga engagemang bibehålls”

”Vi behövde en ny modern lösning som skulle hjälpa oss att få ut maximal nytta av de tjänster som erbjuds på marknaden och att bli ännu mera produktiva samtidigt som vi säkerställer en hög säkerhet inom vår organisation”

Vår Vision

Vi på Amanzia drivs av en vilja att utvecklas och skapa värde och mening i en ständigt föränderlig omvärld. Dessutom har vi roligt tillsammans och bidrar till en bättre värld genom sunda värderingar och ansvarsfulla konsulttjänster.

Vår affärsidé

Amanzia gör världen bättre genom hållbara lösningar som förenklar och förbättrar människors vardag. Vårt arbete är långsiktigt och ökar våra kunders konkurrenskraft genom att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vattnet – Vår väg till en bättre värld

Namnet Amanzia kommer från Amanzi som betyder vatten på afrikanska språket Zulu. För oss på Amanzia symboliserar vatten liv, kraft, rörelse och transparens.

Vatten är unikt och kan både omsluta och bära upp en människa på ett magiskt sätt. Vi ser många likheter med Amanzia och dess medarbetare. Här tar vi hand om och stöttar varandra. Många av oss har också en stor kärlek till vatten oavsett om det handlar om att simma, paddla, segla eller kitesurfa. Vatten är också den absolut godaste drycken där Sverige kan stoltsera med fantastiskt gott vatten direkt från kranen.

Rent vatten är en av vår planets stora utmaningar där vi på Amanzia vill bidra med det lilla vi kan för att motverka och på sikt vända en negativ utveckling.

Vi väljer att regelbundet skänka pengar till organisationer som arbetar för rent dricksvatten och världshav fria från plaster och andra föroreningar så de kan fortsätta att vara motorn i vårt unika ekosystem.

Wateraid.se berättar att ”Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 785 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden. 2 miljarder eller var fjärde människa saknar tillgång till en toalett. Det sammantaget gör att nästan 310.000 barn dör av diarréer varje år som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.”

Vi på Amanzia hoppas att på sikt få medverka och bidra med vår kompetens inom IT- och verksamhetsprojekt till att främja rent dricksvatten och friska världshav.