Vi bär vattnet med oss

Namnet Amanzia kommer från Amanzi som betyder vatten på afrikanska språket Zulu. För oss på Amanzia symboliserar vatten liv, kraft, rörelse och transparens.

Vatten är unikt och kan både omsluta och bära upp en människa på ett magiskt sätt. Vi ser många likheter med Amanzia och dess medarbetare. Här tar vi hand om och stöttar varandra. Många av oss har också en stor kärlek till vatten oavsett om det handlar om att simma, paddla, segla eller kitesurfa. Vatten är också den absolut godaste drycken där Sverige kan stoltsera med fantastiskt gott vatten direkt från kranen.

Rent vatten är en av vår planets stora utmaningar där vi på Amanzia vill bidra med det lilla vi kan för att motverka och på sikt vända en negativ utveckling. Vi väljer att regelbundet skänka pengar till organisationer som arbetar för rent dricksvatten och världshav.

Rena mälaren

Rena Mälaren är en organisation som skapats och drivs av Fredrik Johansson och verksamheten Främja. Projektets syfte är att genom bottenstädning få bort gifter från Mälaren/Östersjön. De vill väcka opinion så att individer, företag och Stockholm Stad (snödumpning) inte fortsätter att förgifta vår vackra och ömtåliga vattenmiljö som dessutom används som dricksvattenreservoar.

WaterAid

WaterAid är en organisation vars mis­sion är att förän­dra livet för män­niskor som lever i fat­tig­dom och utan­förskap, genom att öka till­gån­gen till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. Wateraid.se berättar att ”Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 785 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden.

Långsiktigt mål

Vi på Amanzia hoppas att på sikt få medverka och bidra med vår kompetens inom IT- och verksamhetsprojekt till att främja rent dricksvatten och friska världshav.

Hör av er till oss

© Copyright - Amanzia 2022