• Microsoft Azure

  Effektiva verktyg inom Microsofts molntjänster för att göra verksamheten produktiv, skalbar och säker

  Läs merKontakt

Ett pålitligt ekosystem

Azures molnplattform innehåller över 200 produkter och molntjänster som är utformade för att höja verksamhetsnyttan och lösa dagliga utmaningar. Plattformen erbjuder sömlös integration mellan olika system och gör det möjligt att utveckla helt anpassade tjänster.

Genom konstant uppdatering och vidareutveckling av plattformen ligger användare alltid i framkant med en garanti om en flexibel, skalbar och säker lösning.

AZUREPLATTFORMENS HUVUDTJÄNSTER

 • Infrastruktur som tjänst (IAAS)

  IAAS (Infrastructure as a service) är data-infrastruktur hanterad över internet. Det är idag mer logiskt och naturligt att ha sitt datacenter i molnet med Microsoft Azure. Då försvinner all onödig hantering av hårdvara, övervakning, kylning, reparationer mm.

 • Plattform som tjänst (PAAS)

  PaaS (Platform as a service) gör det möjligt att utveckla och hantera applikationer utan komplexiteten att hantera och övervaka infrastruktur som annars behövs för denna typ av utveckling.

 • Mjukvara som tjänst (SAAS)

  SaaS (Software as a service) tillåter användare att ansluta till och på ett säkert sätt använda molnbaserade appar via nätet. Vanliga exempel är e-post, kalender och administrationsverktyg, som exempelvis Office 365.

AMANZIAS BREDA ERFARENHET AV MOLNLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av molnlösningar och hur dom på bästa sätt ska nyttjas inom organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med specialanpassade, säkra och kostnadseffektiva lösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder för att maximera deras affärsnytta.

TJÄNSTER INOM MICROSOFT AZURE

Molnresan

Fler verksamheter väljer att flytta till molnet vilket kräver en strukturerad och anpassad plan för att göra resan så produktiv och kostnadssnål som möjligt. Vi arbetar strukturerat för att denna molnresa ska vara optimerad för just er verksamhet

Azure Integration Services

Azure Integration Services är en paketering av ett antal kraftfulla tjänster i Azuremolnet. Dataöverföringar, synkningar och kopplingar till olika system kan lätt skapas genom visuella integrationsflöden. Aktiviteter och flöden kan initieras baserat på olika händelser.

Azure DevOps

Azure DevOps är ett verktyg som skapar ett flöde av agila metoder för att accelerera tempot i leveranserna med högsta kvalitet i varje steg. Med DevOps främjas samarbete, kommunikation & kvalitetssäkring mellan utveckling, IT och verksamhet.

Kontakta oss

© Copyright - Amanzia 2024