GENOMLYSNING

En genomlysning av IT-miljön ger er en bra bild av hur väl IT lever upp till verksamhetens behov

Läs merKontakt

Genomlysning

Med Microsofts molntjänster skapas möjligheter att säkra er information och IT-miljö. Genom de inbyggda funktionerna kan organisationer skydda och få kontroll över den data som flödar och lagras i IT-miljön. Då hoten ständigt ökar och GDPR ställer höga krav på att företagsdata hanteras korrekt hjälper vi er att ta de nödvändiga steg som behövs för att nå erat mål om en säker IT-miljö.

Övergripande Kontroll

Dagens IT-miljö är ofta komplex och består bland annat av infrastruktur, molntjänster och applikationer vilka ska fungera sömlöst och vara tillgängliga på en mängd olika typer av enheter. Behovet av en flexibel arbetsplats ökar i takt med att cyberkriminaliteten blir alltmer sofistikerad och verksamheter står inför en tuff utmaning – att med kontroll utöva ett strategiskt och säkert arbetssätt som efterlever befintligt regelverk.

En genomlysning av IT-miljön ger en bra bild av hur väl verksamheten lever upp till sina säkerhetsbehov utifrån olika kriterier. Genomlysningen ger också strategiska rekommendationer med utgångspunkt från organisationens mål och vision.

Strategisk Genomlysning

Amanzia erbjuder en strategisk genomlysning av säkerheten inom Microsofts molntjänster.
Målet är att kartlägga aktuell lösning, åskådliggöra eventuella brister och ge förbättringsförslag. Allt sammanställs i en rapport där vi presenterar rekommendationer på både kort och lång sikt.

Varför Genomlysning?
 • Kvalitetssäkrar IT-miljö och dess tjänster
 • Identifierar risker och sårbarheter 
 • Förhindrar informationsläckage eller intrång
 • Skapar en balanserad säkerhetslösning anpassad efter kundens verksamhet
Detta ingår:

En strategisk genomlysning av er säkerhet innebär en trestegsprocess enligt följande:​ ​

 • Insamling är genomlysningens första steg där kunden genomgår intervjuer för att hjälpa oss samla in information gällande strategi, arkitektur, styrning och målbild.
 • Med rätt access och information börjar det andra steget där vi analyserar den befintliga bilden och presenterar en rapport där vi åskådliggör eventuella brister och möter dessa med rekommendationer.
 • Genomlysningens tredje steg innebär att vi tillsammans med kunden genomför den gemensamt beslutade handlingsplanen, utbildar i nya tillägg och för en dialog kring förvaltning av säkerheten med förslag på ett förvaltningserbjudande.

Amanzia Som Partner

Efter utförd genomlysning skapas en stabil grund att gå vidare med. Systematiskt säkerhetsarbete är en kontinuerlig process. Därför erbjuder Amanzia både support och förvaltningsavtal i tre olika nivåer som baseras på storlek och omfattning och alltid inkluderar ett proaktivt samarbete. 

Exempel på innehåll​:

 • Ständigt uppdaterad på kundens miljö
 • Klienthantering
 • Supporttimmar och konsulttjänster ingår varje månad.
 • Supportportal med uppföljning 1 gång/månad
 • Hälsokontroller flera gånger per år
 • Omvärldsbevakning
 • Rådgivning & kostnadskontroll
 • Backuptjänster

Säkerhetsområden

Identiteter

– Identitetshantering

– Behörighetsstyrning

– Rollhantering

– Tjänstekonton/
Applikationskonton

– Åtkomst villkor

Enheter

– Managering av enheter (datorer, telefoner, plattor etc)

– Efterlevnads-kontroll

– Konfigurations-profiler

Information

– Genomsökning av befintligt data som Exchange,Sharepoint, Teams​​

– Klassificering av data

– Retention policys

Samarbete

– Gästkonton​​

– Extern delning

– Regelverk och konfigurering av Teams / SharePoint​​

Applikationer

– Visibilitet av nyttjande molnappar & Shadow-IT​​

– Kontroll & policy

– Onormala beteendemönster

​​

Ett Fullskaligt Säkerhetsskydd

Microsoft har de senaste åren tagit en ledande position inom säkerhetsområdet. Det innebär att det finns ett fullskaligt säkerhetsskydd att aktivera för er som kund och som till stor del ingår i det som ni redan betalar för.

Säkerhet handlar idag om mycket mer än bara skydd vid intrång. Marknaden har gått från att skapa en god säkerhetsstrategi för att förhindra alla möjliga intrång eller säkerhetsrisker till att idag istället agera som om vi redan har eller har haft ett intrång. När alla medarbetare arbetade från kontoret räckte det oftast med en bra brandvägg kompletterat med andra enklare säkerhetslösningar. Verkligheten idag ser helt annorlunda ut vilket har gjort att organisationers säkerhetsstrategi helt behövt ritats om.

Oavsett om det handlar om informationssäkerhet eller IT-säkerhet så bör man först skaffa sig en förståelse om vad som är viktigt för verksamheten och vilka krav som ställs. En grund är att det finns tydliga rutiner och policys för företagets säkerhetsstrategi som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Med hjälp av Microsoft intelligenta säkerhetslösningar har du möjligheten att skapa ditt egna Security Operations Center.

Läs mer om hur vi jobbar med Microsofts Intelligenta säkerhet Här

Intresserad av en genomlysning? Fyll i formuläret så hör vi av oss

Hör av dig till oss direkt

Kristofer Dahlström, Marketing Cloud Specialist
kristofer.dahlstrom@amanzia.se
+4670 605 20 65

© Copyright - Amanzia 2024