INTELLIGENT SÄKERHET FRÅN MICROSOFT

Säkerhetstjänster du kan lita på

Läs merKontakt

Ett fullskaligt säkerhetsskydd

Microsoft har de senaste åren tagit en ledande position inom säkerhetsområdet. Det innebär att det finns ett fullskaligt säkerhetsskydd att aktivera för er som kund och som till stor del ingår i det som ni redan betalar för.

Säkerhet handlar idag om mycket mer än bara skydd vid intrång. Marknaden har gått från att bygga en god säkerhetsstrategi för att förhindra alla möjliga intrång eller säkerhetsrisker till att idag istället agera som om vi redan har eller har haft ett intrång. När alla medarbetare arbetade från kontoret räckte det oftast med en bra brandvägg kompletterat med andra enklare säkerhetslösningar. Verkligheten idag ser helt annorlunda ut vilket har gjort att organisationers säkerhetsstrategi helt behövt ritats om.

Oavsett om det handlar om informationssäkerhet eller IT-säkerhet så bör man först skaffa sig en förståelse om vad som är viktigt för verksamheten och vilka krav som ställs. En grund är att det finns tydliga rutiner och policys för företagets säkerhetsstrategi som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Med hjälp av Microsoft intelligenta säkerhetslösningar har du möjligheten att skapa ditt egna Security Operations Center.

Strategisk Genomlysning

Amanzia erbjuder en strategisk genomlysning av säkerheten inom Microsofts molntjänster.
Målet är att kartlägga aktuell lösning, åskådliggöra eventuella brister och ge förbättringsförslag. Allt sammanställs i en rapport där vi presenterar rekommendationer på både kort och lång sikt.

Varför Amanzia Workshop om säkerhet?
 • Kvalitetssäkrar IT-miljö och dess tjänster
 • Identifierar risker och sårbarheter 
 • Förhindrar informationsläckage eller intrång
 • Skapar en balanserad säkerhetslösning anpassad efter kundens verksamhet

Läs mer om vår genomlysning Här

Hur kan ni säkerställa er affärskritiska information?

Låt säga att ni har satt upp ett skalskydd runt er information genom att säkra upp enheter, datorer och mobiler med säkerhetstjänster som antivirus och brandväggar. Vad händer om informationen hamnar utanför dessa säkerhetsbarriärer? Om någon råkar mejla ett viktigt dokument till fel person, om ett USB-minne förloras, eller om en dator blir stulen. Hur säkerställer ni att information inte hamnar i fel händer?

Med hjälp av säkerhetslösningar som Azure Information Protection så kan du säkra upp information och data på filnivå. På så vis kan det där känsliga dokumentet, som skickades fel eller som fanns på den där enheten som blev stulen, göras omöjligt att öppna om du inte har rätt behörighet. Det är alltså fullt möjligt att kontrollera och skydda e-postmeddelanden, dokument och känsliga data som finns inom eller utanför ditt företag. Azure Information Protection innehåller funktioner för enkel klassificering, inbäddade etiketter och behörigheter vilket ger ett förbättrat dataskydd, oavsett var dina data lagras och vem de delas med.

Vi jobbar med Microsofts intelligenta säkerhetslösningar där kundens behov står i centrum. Vi tror på långsiktighet och agerar rådgivare till våra kunder men hjälper även till med processförbättringar och tekniska införanden.

Zero Trust

– Strategisk säkerhet

Zero Trust är en strategi från Microsoft som tagits fram i samband med en ökad cyberkriminalitet. Målet är att minimera intrång och skada till en så låg kostnad som möjligt.
Strategin innebär att en striktare säkerhetspolicy införs gällande identiteter och endpoints vilket ger högre skydd åt verksamhetens data, appar, infrastruktur och nätverk. Zero Trust lutar sig på tre strategipelare:

 • Verify Explicitly – Verifiering ska ske för alla medarbetare. Att aktivera exempelvis tvåstegsverifiering har en kraftig minskning på antalet olova intrång
 • Use Least Privilege Access – Minimal åtkomst gör att ingen medarbetare utgör större risk en nödvändigt
 • Assume Breach – Utgångsläget förutsätter att intrång kommer att hända och tas förberedelserna tas på fullaste allvar.

– Säkerställ den hybrida arbetsplatsen

Med en implementerad Zero Trust-strategi kan verksamheten erbjuda möjligheten att arbeta flexibelt på ett säkert sätt. Oavsett om medarbetarna använder egna enheter så aktiveras ett typ av skydd som säkerställer ett tryggt arbetssätt oavsett vart ifrån det sker.

Zero Trust ser till att:

 • Alla användare autentiseras genom starka verifieringsmetoder
 • Åtkomst ges endast till betrodda enheter
 • Åtkomst hanteras dynamiskt så att ingen har mer access än nödvändigt
 • Företagets tillgångar skyddas genom Access Lifecycle Management

Identitet och
åtkomst

Fullskalig säkerhet    och enhetlig åtkomsthantering        gör det enkelt för medarbetarna

Skydd mot intrång & hot

Stoppa intrångsförsök och alla former av attacker med integrerad och automatiserad säkerhet

Informations-
säkerhet

Skydda all er känsliga data oavsett enhet, kommunikationsväg och var medarbetarna befinner sig

Molnsäkra Enheter

Arbeta tryggt och säkert med kvalificerade enheter oavsett om det är från kontoret eller hemma

Vi övervakar er verksamhet

Förutom att konfigurera branschledande skyddslösningar erbjuder Amanzia även kontinuerlig övervakning över er IT-miljö. Du som kund kan då överlåta ansvaret till oss att hålla koll på att skyddet uppdateras, att suspekt aktivitet uppmärksammas och att eventuella intrång omedelbart åtgärdas. På så vis slipper ni oroa er i onödan och kan istället fokusera energin på frågor som är viktiga för verksamhetens framfart.

Lighthouse

Vi fungerar som ert fyrhus med ständig övervakning över horisonten, där vi håller utkik över hot och intrång. På så vis minimeras tiden från när något går snett till att aktiv bekämpning tillämpas och så lite skada som möjligt blir gjord.

AMANZIAS ERFARENHET AV SÄKERHETSLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av säkerhetslösningar och hur de på bästa sätt säkrar upp organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med anpassade, säkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder med fokus på affärsnyttan.

© Copyright - Amanzia 2024