KUNDCASE

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSÄKRINGS AB

Läs merKontakta oss

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSÄKRING AB

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) har haft fokus på att etablera en användarplattform som stöder företagets vision och strategier vilket innefattar att vara i teknikens framkant. Organisationen är idag förberedd på framtida expansion samtidigt som medarbetarna har tillgång till effektiva lösningar som främjar samarbete, kommunikation, uppföljning och planering.

Genom att modernisera infrastrukturen och gå över till molnet har SRF kunnat öka effektiviteten, stabiliteten och användarvänligheten samtidigt som kostnaderna har gått ned. Lösningen är baserad på molntjänster där SRF flexibelt kan skala upp sin kapacitet vartefter behovet ökar och enbart betala för det som faktiskt används.

Tillgången till systemen har blivit smidigare samtidigt som antalet arbetsmoment har reducerats. Applikationerna har blivit färre och i de kvarvarande används enklare och tydligare gränssnitt.

”Amanzia har hjälpt oss med en säker lösning som underlättar samarbete och kommunikation och som bidrar till att medarbetarnas höga engagemang bibehålls”

-Anders Belin, VD

SITUATIONEN

SRF har de senaste åren expanderat snabbt vilket ställt stora krav på IT-miljöerna. Med ständigt ändrade förutsättningar och lagstadgade krav behöver organisationen vara flexibel och agil i sitt arbetssätt, vilket även gäller ett stort antal externa intressenter som kunder, leverantörer, styrelse, underkonsulter mfl.

Tidigare arbetade medarbetarna i flera miljöer som både innebar merarbete men också ovälkomna driftstopp och en osäkerhet om man verkligen kunde lita på de olika systemen. Det fanns ett tydligt behov av att förse organisationen med bättre verktyg för samarbete, kommunikation och dokumentlagring. Det behövde också bli enklare att introducera nya medarbetare och redan från början kunna påvisa ett enkelt och rationellt arbetssätt.

”Vi behövde en ny modern lösning som skulle hjälpa oss att få ut maximal nytta av de tjänster som erbjuds på marknaden och att bli ännu mera produktiva samtidigt som vi säkerställer en hög säkerhet inom vår organisation”


– Maria Scheele, vVD

LÖSNINGEN

SRF tog hjälp av konsultbolaget Amanzia för att se alla möjligheter med Microsofts plattform och fullt ut nyttja sådant som de redan betalade för. Genom att konsolidera systemlösningar i en gemensam och framtidssäkrad plattform, renodla tjänsterna och helt övergå till molnlösningar har IT-lösningen blivit enklare, tydligare och säkrare.

Med alla sammankopplade applikationer inom Office 365 och förflyttningen till molnet ökar effektiviteten och enkelheten för medarbetarna i hur de ska följa arbetsflöden, kommunicera, samarbeta och dokumentera. En automatiserad process för en ny dator och införandet av nya säkerhetsrutiner inom ramen för Microsofts olika tjänster innebär enklare underhåll, bättre övervakning och en säkrare IT-miljö.

Förutom att göra det möjligt för SRFs användare att verkligen kunna prestera på topp så hjälper det numera även användarna att arbeta på ett säkert och kontrollerat sätt. Samtidigt efterlevs de krav som ställs på organisationen inom ramen för bland annat GDPR med hjälp av bland annat informationsskydd/klassificering, kryptering och skydd mot dataläckage, vilket säkerställer att inte obehöriga kan komma åt SRFs interna data.

RESULTATET

Medarbetarna har blivit mer effektiva och produktiva oavsett om de arbetar på kontoret, hemma eller är på resande fot. De har smidig tillgång till allt som krävs av den dagliga verksamheten och kan enkelt komma åt, redigera och dela filer från vilken enhet som helst på ett skyddat och säkert sätt. Inloggningen har blivit mycket enklare och all dokumentation finns samlade på ett ställe, alltid uppdaterat och tillgängligt.

Mikael Lundgren
Lösningsarkitekt

+46 707 36 46 86
mikael.lundgren@amanzia.se

”Det är fantastiskt tillfredsställande att leverera en framtidssäkrad molnlösning som uppfyller alla säkerhetsbehov samtidigt som SRF har ökat sin interna effektivitet”

– Mikael Lundgren, Lösningsarkitekt Amanzia

VILL DU VETA MER? - KONTAKTA OSS

© Copyright - Amanzia 2024