Aktivera Rich Text Editor i Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är utvecklat för samarbete och struktur. Allt från affärsmöjligheter och kundprofiler till ärendehantering och olika former av strukturerad information hanteras med fördel i denna flexibla plattform.

Dynamics 365’s plattform öppnar upp stora möjligheter till effektivt arbete, där tillgängligheten av information är en av de stora fördelarna.
Information som anges och struktureras i plattformen hittas och används på samma sätt oberoende om det handlar om kundprofiler eller ärendehantering. Således blir plattformen enkel att navigera och informationen snabb att avläsa. Men vad händer när du vill öka tydligheten i informationsrutorna genom att justera textstorlek, färg, typsnitt etc?

Malin Roos

Amanzias egen Malin Roos berättar hur du enkelt och smidigt kan aktivera Rich Text Editor till Dynamics 365, något som blev möjligt först efter Dynamics 365 Release Wave 2 – 2020. Rich Text Editor i Dynamics 365 tillhandahåller möjligheten att med fler verktyg skräddarsy informationen i informationsrutorna och på så vis höja tydligheten i plattformen.

Följ med i hennes steg nedan för att själv skapa dig möjligheten att bli extra tydlig i informationsrutorna och på så vis höja kvaliteten i er Dynamics-plattform.

Hur du aktiverar Rich Text Editor i Dynamics

I Dynamics 365 finns fält som är anpassade för att innehålla en större mängd text, men som standard är detta enkla rutor utan möjlighet att strukturera och forma innehållet. Vid Release Wave 2 under 2020 så blev det möjligt att göra om dessa fält till avancerade textredigerare, även kallat Rich Text Format eller RTF.

På ett snabbt och enkelt sätt kan du möjliggöra olika formateringsalternativ, exempelvis:

  • Fet, kursiv, understrykning och genomstrykning
  • Textfärg, markeringsfärg
  • Teckensnitt och storlek
  • Numrerade listor och punktlistor
  • Hyperlänkar
  • Tabeller
  • Bilder

Det gör det även möjligt att kopiera från webbläsare och Worddokument utan att förlora formateringen.

När denna funktion kom var det endast möjligt att ställa in i det klassiska gränssnittet och det finns många guider som går igenom det tillvägagångssättet. Idag går det att göra ännu smidigare i UCI och jag tänkte visa hur.

Ändra textfält till en Rich Text Editor

Öppna upp det önskade formuläret. Klicka på textfältet eller välj ur trädvyn. Klicka på Komponenter i inställningsmenyn som dyker upp, sedan på plusknappen. Välj RTF-kontroll i listan.

Klicka på Klar. Spara och publicera, sedan är det färdigt! 

Skräddarsy redigeraren

Det går att lägga till olika konfigurationer av RTF-redigeraren via webbresurser och JSON. Olika exempel på vad som kan göras hittar du här. Jag tänkte visa hur man gör textfältet expanderbart.
(https://docs.microsoft.com/sv-se/powerapps/maker/model-driven-apps/rich-text-editor-control#sample-rich-text-editor-configurations)

Skapa webbresurs

Börja med att skapa en ny webbresurs i den aktuella lösningen.

Nytt JavaScript-dokument

Använd NotePad++ för att enkelt skapa ett nytt JavaScript-dokument. Ladda sedan upp den i webbresursen och spara.

Referens till webbresursen i RTF-kontrollen

När en webbresurs skapats behöver den refereras till i RTF-kontrollen. För det kan man kopiera den URL som skapats i resursen.

Infoga den kopierade länken i fältet för Statiskt värde. Ta bort början av länktexten, det behövs endast ”/WebResources/”. Sedan spara och publicera.

Redigera JS-konfigureringen i klassiska gränssnittet

Att göra ändringar i JS-filen är lätt att göra i det klassiska gränssnittet. Högerklicka resursen, välj Redigera i klassiskt och gör ändringarna i Textredigeraren. Spara och publicera.

Genom att följa dessa steg kan du alltså aktivera Rich Text Editor i Dynamics 365. På så vis stärks möjligheten att forma informationen i textrutor så att medarbetare i verksamheten kan producera och ta del av tydligare information. Tydligare information sänker tid för tolkning och gör verksamheten mer effektiv, vilket alltid är något att sträva mot.

Nyfiken på hur Microsoft Dynamics kan hjälpa er organisation?

Läs mer här

Ställ en fråga till oss:

Kontakta oss direkt

Simon Ärlemalm – Senior Cloud Specialist

+4673 587 06 14

simon.arlemalm@amanzia.se