Onboarding i Microsoft Teams

Ett snabbt och smidigt sätt att ta kontroll över Onboarding-processen.

Effektiv Onboarding

Ge dina anställda den bästa tänkbara starten, och stöd dina medarbetare genom hela livscykeln

Med hjälp av Teams i Office 365

När anställningsavtalet är påskrivet och fram till att den nyanställde börjar, påbörjas en viktig period som direkt påverkar den nyanställdes engagemang och intryck av arbetsgivaren. Denna period, som kallas Preboarding, är en möjlighet för arbetsgivaren att hålla löpande kontakt innan första arbetsdagen.

Det kan handla om att förse den anställde med relevant information om arbetsplatsen och kommande ansvarsområden. Detta kan ske på olika sätt; bli inbjuden till olika digitala grupper, informella luncher med nya kollegor eller att bli bjuden på kick- offer, seminarier och andra yrkesmässiga och sociala evenemang.

När personen väl är på plats påbörjas processen för Onboarding i syfte att på ett så smidigt sätt som möjligt introducera medarbetaren till sin nya anställning.
Här ingår allt praktiskt som utrustning, e-post, behörigheter, arbetsplatser, passerkort etc men även processer för att komma in i verksamheten, lära sig att förstå sin roll, rutiner och riktlinjer osv.
Det är likaså en möjlighet att så snabbt som möjligt lära känna kulturen i organisationen, det sociala nätverket och samarbetet mellan kollegor och avdelningar.

Även vid interna jobbförändringar där en anställd byter roll, avdelning eller bolag, så kallad Crossboarding kan det finnas behov av en strukturerad process. Det fungerar likadant som en Onboarding/Offboarding och involverar på samma sätt HR, chef och medarbetare med checklistor och informationssidor.

Offboarding uppstår när till exempel en anställd eller konsult lämnar företaget. Det är viktigt att det på ett klart och tydligt sätt finns verktyg som visar vilka konton, behörigheter och licenser som skall avslutas, vilket material som ska lämnas tillbaka samt hur avslutet i övrigt ska ske med omtanke om både den anställde och företaget.

Intresserad av er egen Onboarding-lösning? Skicka en intresseförfrågan så hör vi av oss.

Prata med oss på telefon

+4670 605 20 65

Kristofer Dahlström

Molnspecialist