• Förvaltningsstöd medlemsorganisationer

  Stärk upp er befintliga förvaltning med specialister från Amanzia

  Läs mer

Medlemsorganisationer

Amanzia erbjuder verksamhetslösningar för medlemsorganisationer baserat på Dynamics 365 CE. Engagera dina medlemmar och få fart på er värvning av nya medlemmar. Administrera avtal, nya/befintliga medlemmar, medlemskap och mycket mer i ett och samma system. Sätt medlemmarna i fokus och förbättra förutsättningarna för dina anställda att kommunicera med varandra och era medlemmar.

Våra experter på Amanzia har lång erfarenhet av att jobba med Dynamics 365 som plattform för medlemslösningar. Vi hjälper er att förvalta och utveckla ert medlemssystem så att ni kan sänka kostnaderna och öka intäkterna samtidigt som ni säkerställer engagemanget hos medarbetare och medlemmar.

Förvaltningsstöd

Med förvaltningsstöd stöder vi pågående förvaltning och vidareutvecklar löpande rutiner och processer. Vi kombinerar gärna förvaltningsstödet med projektledning vid införandet av nya system och produkter och säkerställer att den förväntade nyttan uppnås i organisationen.

Exempel på tidigare roller inom förvaltningsstöd

 • Fungera som förvaltningsledarens högra hand och agera sakkunnig i specifika verksamhetstekniska frågor
 • Företräda förvaltningen i den övriga verksamhetsutvecklingen som till exempel projektledare eller representant för förvaltningen
 • Lösningsarkitekt, tekniskt leveransansvarig, testledare och projektledare
 • Införande av verksamhetslösningar med hjälpa av Power Platform för att snabbt och effektivt komma igång

Exempel på tjänster

 • Uppsättning av underhålls- och förvaltningsplaner 
 • Kvalitetssäkring och optimering av leveransprocesser
 • Införande av testautomatisering
 • Arbetsledning av interna och externa resurser
 • Agera beställare för kundens räkning
 • Effektivisering av förvaltningsprocesser

Övrigt

Kollektivavtal

Amanzia är medlemmar i Almega IT & Telekomföretagen och har kollektivavtal med berörda fackförbund

Dynamics 365 & Power Platform

För att läsa mer om våra erbjudanden inom Dynamics 365 och Power Platform tryck här

EFFEKTIVT SAMARBETE

FÅ MER GJORT

OPTIMERA KOSTNADEN

SÄKRA ER DATA

Vill du veta mer? Hör av dig!

© Copyright - Amanzia 2024