Koppla LinkedIn Lead-Gen till Dynamics 365 Marketing:

 

Social Selling är en kraftfull marknadsstrategi för organisationer som har ett behov att öka säljtrycket och få ut mer värde av marknadsaktiviteterna. En av de plattformar som används flitigt för Social Selling är LinkedIn med möjlighet till egna inlägg, länka vidare och kommentera andras inlägg, annonskampanjer, rekryteringsannonser etc. 

Annonskampanjer på LinkedIn kan generera leads via så kallade Leads-Gen formulär. Ett sätt att skapa mervärde från dessa kampanjer är att koppla resultaten ur Leads-Gen formulären direkt till Dynamics 365 Marketing.  

I det här tipset pratar Kristofer Dahlström från Amanzia om att koppla leads från LinkedIn Lead-Gen till Dynamics 365 och vidare analysera hur människor interagerar med dina marknadsföringsinitiativ. 

För att använda den här funktionen måste du auktorisera Dynamics 365 Marketing för anslutning till LinkedIn med ett befintligt LinkedIn-konto som har tillgång till LinkedIn Campaign Manager.

Automatisk synkning mellan plattformarna. 

LinkedIn har som en funktion för att skapa en lista över användare som skickat in ett Lead-Gen-formulär. När du kopplar ditt LinkedIn-konto med Dynamics 365 Marketing synkroniseras alla leads som genereras på LinkedIn och förs automatiskt in i Dynamics 365 som leads.  Varje inkommande lead uppdaterar antingen ett befintligt lead (om en matchning hittas) eller skapar ett nytt lead i Dynamics kunddatabas.

Granska det samlade resultatet för potentiella kunder

Arbeta med en instrumentpanel som grafiskt visar nya potentiella kunder eller skapa nya instrumentpaneler genom att använda de diagram som är viktigast för just er rapportering. 

När du skapar din egen instrumentpanel kan du även lägga till ett diagram för posttypen LinkedIn Form Submissions för att se hur dina kampanjer presterar jämfört med varandra. 

Annonsera på LinkedIn till utvalda kontakter från Dynamics 365

En fungerande koppling mellan Dynamics 365 Marketing och LinkedIn Lead-Gen ger en effektivare helhetshantering av nya leads. När kopplingen är på plats och flödet fungerar kan bearbetningen av nya leads sättas igång. Vare sig det handlar om email-utskick, telefonsamtal eller Customer Journeys i Marketing-modulen, kan strategin även innefatta en specialiserad kampanj på LinkedIn som är riktad mot just de kontakter som kommit in som nya Leads.  Funktionen kallas för LinkedIn Matched Audiences och Dynamics 365 Marketing har en förberedd funktion för att utnyttja den möjligheten.  

Genom kopplingen mellan Dynamics 365 Marketing och LinkedIn Lead-Gen uppdateras lead-databasen automatiskt och samlar kontakter och leads på ett och samma ställe. Dynamics 365 Marketing innehåller även ett flertal funktioner för att förtsatt bearbeta leadsen.  På så vis ger Marketing-modulen möjligheten att få ut mer värde från marknadsaktiviteter baserade på Social Selling.  

Nyfiken på hur Microsoft Dynamics kan hjälpa er organisation?

Läs mer här

Ställ en fråga till oss:

Kontakta oss direkt

Kristofer Dahlström – Marketing Cloud Specialist

+4670 60 520 65

kristofer.dahlstrom@amanzia.se