• Support och förvaltning

    Vi säkerställer kontinuitet och vidareutveckling så att ni kan fokusera på verksamheten och kunderna

    Läs mer

Amanzia har ett konkurrenskraftigt erbjudande som inkluderar support och förvaltning av levererade lösningar. Efter leverans och driftsättning erbjuder vi support och förvaltning av den levererade lösningen med fokus på att säkerställa kontinuitet och vidareutveckling

Systemstöden måste utvecklas i takt med att verksamheter och förutsättningar förändras. Våra support- och förvaltningsprocesser är baserade på ITIL och anpassas efter kundens lösning och önskemål.

Vi säkerställer så att systemen optimeras i förhållande till verksamheten så att ni kan fokusera på verksamheten och kunderna. Vi utgår från en SLA (servicenivå) som vanligtvis inkluderar support och vidareutveckling med ständiga förbättringar och ny funktionalitet. Amanzia är en trygg och proaktiv förvaltningspartner som alltid arbetar nära och prestigelöst med kundens medarbetare.

Amanzia erbjuder även genomlysningar av befintliga lösningar levererade av annan part, en så kallad System Due Diligence.

Resultatet av genomlysningen sammanställs i en rapport som tillsammans med en presentation och genomgång ger beslutsfattare ett beslutsunderlag. Efter genomlysningen kan självklart Amanzia överta både förvaltning och vidareutveckling.

FLEXIBELT

SKALBART

PROAKTIVT

AMANZIAS EFFEKTIVA SUPPORT OCH FÖRVALTNINGSERBJUDANDE

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av support och förvaltningslösningar. Vi hjälper våra kunder med specialanpassade, proaktiva och kostnadseffektiva support och förvaltningslösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder för att maximera deras affärsnytta.

Vill du veta mer? Hör av dig!