• POWER PLATFORM

    Förvandla idéer till enkla men kraftfulla lösningar

    Läs mer

Power Platform låter er automatisera och underlätta de arbetsuppgifter som organisationen idag utför manuellt. På så sätt frigörs medarbetarnas tid så de kan fokusera på mer kvalitativ tid och era kunder.

I Power Platfom bygger ni verksamhetsstöd som gynnar både interna rutiner och den externa affären. Samtidigt ger det möjligheten att analysera data och information för hur ni kan vidareutveckla er verksamhet och erbjudande.

Med Power Platform blir det tydligt hur Microsofts produkter fungera ihop och hur de tillsammans bildar en helhet. Det är en plattform som snabbt kan komma på plats för att stödja era enklare processer. Men det är också en plattform som  kan hantera arkitekturen för stora organisationer.

POWER PLATFORM HUVUDTJÄNSTER

Power BI

Fatta välinformerade och trygga affärsbeslut genom att förse medarbetare och beslutsfattare med analyser och insikter.

Power Apps

Omvandla idéer till affärsappar som snabbt och effektivt löser verksamhetens utmaningar – helt utan kod.

Power Automate

Öka företagets produktivitet och få mer gjort genom att integrera och automatisera organisationens processer.

Power Virtual Agents

Implementera intelligenta chattrobotar som möjliggör att snabbt kunna svara på kund- och medarbetarbehov.

Vill du veta mer? Hör av dig!

© Copyright - Amanzia 2024