• Microsoft Azure

    Microsofts publika molnlösning Microsoft Azure möjliggör innovation och effektivisering som samtidigt är säker och kostnadsbesparande

    Läs mer

Azures molnplattform innehåller över 200 produkter och molntjänster som är utformade för att hjälpa er skapa nya lösningar och för att lösa era dagliga utmaningar. Plattformen möjliggör sömlös integration mellan olika tjänster och gör det möjligt att utveckla och koda nya tekniska tjänster.

Azure är Microsoft molnplattform som är en molnteknik vilket innebär att du kommer åt den var du än är. Med teknik som maskininlärning, AI och Kubernetes kan Azure bygga, utveckla och hantera komplexa applikationer och program när och var som helst via Microsofts olika datacenter.

Azures molnplattform är tillgänglig oavsett vart du befinner dig och hjälper er skapa en skalbar och kostnadseffektiv lösning som passar era befintliga investeringar och behov. Det finns många fördelar med att välja just Microsoft som sin molnleverantör. Microsoft möjliggör kontinuerlig innovation och konstant uppdatering och utveckling av sina tjänster för att alltid ligga i framkant. Med hjälp av Microsoft Azure kan vi både hjälpa er att utveckla en helt ny lösning, förbättra eller förändra befintliga lösningar samt flytta och migrera er verksamhet till molnet.

FLEXIBELT

SKALBART

SÄKERT

AZUREPLATTFORMENS HUVUDTJÄNSTER

Infrastruktur som tjänst (IaaS)

IAAS (Infrastructure as a service) är data-infrastruktur hanterad över internet. IaaS är tillsammans med PaaS (Platform as a service) och SaaS (Software as a service) de olika bygg-stenarna i en molnleverans. Tidigare behövde kunderna stå för egen hårdvara såsom servrar, nätverk, lagring med mera för att driva sin miljö. Idag är det mer naturligt och logiskt  att ha sitt datacenter i molnet med Microsoft Azure. Då försvinner all onödig hantering av hårdvara, övervakning, kylning, reparationer mm.

Plattform som tjänst (PaaS)

PaaS (Platform as a service) gör det möjligt att utveckla och hantera applikationer utan komplex-iteten att hantera och övervaka infrastruktur som annars behövs för denna typ av utveckling. Helt molnbaserat och med resurser som gör det möjligt att leverera allt från enkla appar till mer fullskaliga verksamhetssystem. Detta möjliggör för er organisation att fokusera på det som faktiskt tillför värde till era kunder och er verksamhet utan att behöva lägga tid på onödig och tidsödande teknisk hantering.

Mjukvara som tjänst (SaaS)

SaaS (Software as a service) gör det möjligt för användarna att ansluta till och använda molnbaserade appar via nätet. Vanliga exempel är e-post, kalender och administrationsverktyg, som exempelvis Office 365. Azure har specifika lösningar för att stödja just era behov. Via marknad-splatsen i Azure kan du bläddra bland mängder av lösningar får såväl branscher som specifika behov. Med SaaS kan dessa appar direkt kopplas till er verksamhet så att ni snabbt kommer gång till en minimal kostnad och insats.

AMANZIAS BREDA ERFARENHET AV MOLNLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av molnlösningar och hur dom på bästa sätt ska nyttjas inom organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med specialanpassade, säkra och kostnadseffektiva lösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder för att maximera deras affärsnytta.

Vill du veta mer? Hör av dig!

© Copyright - Amanzia 2024