• Azure DevOps
    JIRA

Azure DevOps

Azure DevOps är ett verktyg för att minska avståndet mellan utvecklare och övriga medarbetare inom IT och verksamhet. Azure DevOps främjar agila metoder för att optimera förutsättningarna för att kunna planera effektivare, samarbeta enklare och leverera snabbare.

Microsoft ser värdet av att enklare integrera sina övriga program in i leveransprocessen för att underlätta samarbetet. Utvecklarna kan koppla sina kod-förändringar för en specifik bugg eller feature direkt in i Azure DevOps. Detta möjliggör en bättre spårbarhet, främjar samarbete, tydliggör ansvar och överlämning samt gör det enklare att återanvända tidigare lösningar.

På samma sätt som CRM har effektiviserat vardagen för försäljningsorganisationer så förenklar och kvalitetssäkrar Azure DevOps leveransprocessen från utvecklare till färdig funktion. All information finns samlad på samma ställe och varje steg i processen blir dokumenterad och säkerställd. . Azure DevOps är optimerad för verksamheter med ett starkt Microsoft fokus men integrerar även enkelt med andra typer av program.

Azure Devops frigör mer utrymme för kreativt arbete då betydligt mindre tid behövs för att hantera de tekniska detaljerna. Azure DevOps gör att leveransprocessen går att automatisera mycket lättare än tidigare och det är nyckeln för att kunna accelerera tempot i leveranserna utan att ge avkall på kvaliteten.

Prisbild

Som med de flesta Microsoft produkter så beror prisbilden på vilka behov verksamheten har. Produkten kan nyttjas från en specifik tjänst upp till den fullskaliga produkten. Licensen för 5 användare är helt gratis medan priset för baspaketet är 52,43 kr/användare/månad för Azure DevOps Services(online). Lösningen finns även ”onprem” och kallas för Azure DevOps-server.

Läs mer på: https://azure.microsoft.com/sv-se/pricing/details/devops/azure-devops-services/

Standarpaketet för JIRA kostar $7 (premium $14)

Läs mer på: https://www.atlassian.com/software/jira/pricingnvända

Azure DevOps vs. JIRA

I grund och botten täcker båda produkterna samma behov men där det finns stora fördelar att använda Azure DevOps tillsammans med övriga Microsofttjänster. Den största Skillnaden mellan produkterna är att egentligen relativt lätt att beskriva, det handlar om nivå av komplexitet.

JIRA är en enorm produkt med otroligt många funktioner och möjligheter. Satsningen på funktionalitet har resulterat i en komplex produkt som inte är speciellt användarvänlig. Som ett exempel på detta så förutsätter JIRA att användarna lär sig ”JQL Query” för att göra avancerade sökningar. Väldift funktionellt men inte speciellt användarvänligt. Alltifrån integrering med andra produkter till det dagliga arbetet blir JIRA en bra produkt rent funktionsmässigt men komplexiteten gör att användarna ibland lämnas hjälplösa.

Azure DevOps är mer inriktad på kvalitet och användarvänlighet istället för kvantitet, dvs många funktioner. Detta gör att produkten rent funktionsmässigt inte har samma utbud som JIRA men de tjänster och produkter som erbjuds är effektiva och lätta att använda. Azure DevOps gör integration, automation och samarbete så mycket enklare vilket underlättar vardagen för användarna.

En övergång från JIRA till Azure DevOps en häftig resa. Det blir en ögonöppnare för hur enkelt och effektivt processer kan sättas upp och användas.

Ersätt Zephyr med Azure Test Plans

Zephyr är en populär tilläggsprodukt till JIRA som ger kvalitetshanterings funktioner till alla JIRA-projekt. Zephyr möjliggör skapande av test och testcykler för att planera, organisera och exekvera testarbetet i JIRA.

I Azure DevOps ingår Azure Test Plans som en av de 5 huvudtjänsterna. Istället för en tilläggsprodukt är Azure Test Plans en del av kärnan av produkten. Likt Zephyr finns verktyg för att planera, organisera och exekvera. Med Azure Test Plans kan du skapa testplaner, testsviter och testfall med stöd för både manuella och automatiska tester.

En av de slående skillnaderna är att testarbetet är helt integrerat med den övriga processen och innehåller funktioner som effektiviserar arbetet för testaren och testledaren. Testledaren kan exempelvis koppla sina testsviter(testcykler) till olika typer av konfigurationer för att försäkra sig om att testningen utförs på rätt plattform och webbläsare. Genom att sätta upp kriterier för vilka tester som ska exekveras kan testledaren automatiskt generera testsviter utifrån de befintliga testfallen i Azure DevOps. Testaren kan bland annat generera en checklista av testfallet som kan placeras bredvid testobjektet för att hela tiden ha testfallet tillgängligt genom hela testflödet.

Se mer i videon nedan från Microsoft:

Migrering från JIRA till Azure DevOps

Vi på Amanzia har god erfarenhet av migreringar. En migrering från JIRA till Azure DevOps är som många andra migreringar relativt komplicerad. Med det sagt så har det med tiden skapats verktyg som underlättar arbetet, specifikt anpassade för denna typ av migreringer då de blir allt vanligare.

Eftersom JIRA och Azure DevOps i grund och botten stöttar samma process så finns det många uppenbara likheter som t.ex. projekt, backlogs och sprintar. Däremot så skiljer sig rekommendationerna från Microsoft och Atlassian en aning om hur dessa komponenter ska användas. Ett exempel på detta är att Microsoft rekommenderar att använda projekt för att dela upp verksamhetens avdelningar och Atlassian vill att projekt används till att sätta upp konkreta verksamhetsmål. Samtidigt finns det ingenting som hindrar er verksamhet från att fortsätta använda projekt som verksamhetsmål i Azure DevOps.

Vi hjälper er genom att detaljerat gå igenom hur ni arbetar idag och hur processen kan optimeras och anpassas i samband med en migrering till Azure DevOps.

Öka kvaliteten

Minska komplexiteten

Öka produktiviteten

Minska kostnaden

Vill du veta mer? Hör av dig!

Hör av dig till oss direkt

Simon Ärlemalm, Senior Cloud Specialist

+46 73 587 06 14

simon.arlemalm@amanzia.se

© Copyright - Amanzia 2024