• Test & kvalitetssäkring

    Minska kostnaden för utvecklingen, nå marknaden snabbare och hitta felen så tidigt som möjligt i processen

    Läs merKontakt

Kvalitet genom hela processen

Testning är viktigt i alla typer av utvecklingsprojekt och en av grundpelarna i agila projekt. Ökad konkurrens och en snabbrörlig marknad ställer höga krav på att leverera snabbare och i högre takt än tidigare. En genomarbetad och övergripande planering av testarbetet är nyckeln för att få en omfattande och kostnadseffektiv kvalitetssäkring genom hela processen. För att utvecklarna ska få den feedbacken de behöver för att ta projektet vidare krävs kvalitativa tester av både funktioner och affärsnytta. Om ni vill ta ett helhetsgrepp kring samarbete, kommunikation och kvalitetssäkring mellan utveckling och verksamhet så är Azure DevOps något för er. Läs mer här.

Tjänster inom test

De testtjänster som vi på Amanzia erbjuder är flexibla och anpassas efter dina utmaningar. Vi kan hjälpa till vid funktionella och tekniska tester och vi har även stor kunskap kring prestandatest, säkerhetstest och utforskande tester.

Med en nulägesanalys från Amanzia tar ni ett grepp om er teststrategi och kan etablera ett system för kvalitetssäkring med tydlig affärsnytta.

Systemtester eller manuell testning är en testmetod som levererar ett mänskligt perspektiv i testprocessen och ökar chanserna för omedelbar användning efter leverans.

Med acceptanstest tar ni ett grepp om slutskedet i er teststrategi genom kvalitetssäkring som ger tydlig affärsnytta.

Rätt val av testverktyg kan avsevärt höja effektiviteten i testprocessen med allt från att skriva, strukturera och genomföra tester.

Med rätt verktyg och rutin för testprocessen kan testautomatisering ta produktiviteten till nästa nivå.

Metoder för en effektiv teststrategi

Testautomatisering

Även om inte allt kan automatiseras så finns det en stor mängd flöden, processer och rutiner som gör sig bäst i automatiserat format. Parametrarna bakom automatiseringen bör kontinuerligt utvärderas och modifieras beroende på målbild och givet resultat.

Finns det situationer när det är bättre med manuell testning?
Läs Nicklas Arnessons artikel Alla tester bör inte automatiseras

Prestandatest

Vikten av att system och mjukvaror håller under belastning blir allt viktigare i takt med att systemanvändare eller besökare till hemsidan har noll tålamod för långsamma laddningstider. Små millisekunder kan vara avgörande för helhetsuppfattningen när besökaren scannar av en site.

Det kan nämligen fungera felfritt i en intern testmiljö bara för att vid hög belastning ge vika för trycket. Prestandan blir därmed ytterst viktig att tidigt testa för att hela tiden säkerställa att inget behöver göras om i ett senare skede.

Penetrationstest

Alla som har varit med om ett säkerhetsintrång skulle göra vad som helst för att ha stoppat brottet redan innan det skedde. Inom IT-säkerhet ligger därför stort fokus vid att kontinuerligt skydda sig mot potentiella attacker innan de har skett, och test är ett av de områden där man kan upptäcka och förhindra brister innan det är försent.

Med penetrationstest vidgas möjligheten att täppa igen öppningar som annars skulle inneburit hög risk för olovligt intrång.

Teststrategi

Att förstå verksamhetens målbild är grundläggande för att gå åt rätt håll i teststrategin. På så vis levereras maximalt värde och verksamhetsnytta från början. Strategivalet handlar om att hitta rätt avvägning mellan tidsram, kostnad och omfattning/kvalitet, där varje verksamhet har unika förutsättningar och mål.

Den gemensamma nämnaren är dock att med rätt strategi från början kan vi eliminera snedsteg och på så vis avancera snabbare samtidigt som det sparar både kraft och pengar åt verksamheten.

Processanalys

Förbättra ditt nuvarande testarbete genom feedback och förslag på förbättringar. Vi hjälper er att utvärdera er effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet.

Med stöd från erfarna experter styrs testarbetet i en riktning som tar hänsyn till era verksamhetsmål, förutsättningar och marknadsledande metoder.

Läs vår e-bok Tips & Kvalitetssäkring - 6 tips

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss direkt

Nicklas Arnesson, Test- & DevOps specialist.

+4670 497 42 33

nicklas.arnesson@amanzia.se

© Copyright - Amanzia 2024