• Digital arbetsplats

    Ett digitalt stöd i världsklass ökar engagemanget hos medarbetarna och ger nöjdare kunder och lönsamhet

    Läs merKontakt

Ert stöd i den digitala utvecklingen

I den digitala tidsåldern förstår vi på Amanzia hur viktigt det är att ha en arbetsplats som inte bara är effektiv, men också säker och anpassningsbar. Det är därför vi är glada att introducera vårt unika erbjudande – Din Digitala Arbetsplats, som en del av vår allomfattande tjänst, Arbetsplats som Tjänst.

Tekniskt helhetsansvar

Låt oss övervaka att nätverken fungerar som de ska, att användarna har rätt behörigheter och att medarbetare blir försedda med rätt enheter. Vi ser till att all teknisk utrustning som används inom verksamheten både fungerar som det ska och omfattas av aktuella säkerhetsprinciper.

Effektiva arbetssätt

Att arbeta digitalt innebär ett betydligt mer produktivt arbetssätt, men utan rätt riktlinjer och strategi kan den digitala arbetsmiljön snabbt bli kaotisk. På Amanzia hjälper vi våra kunder att arbeta digitalt och tillämpa best practice och sätta upp beprövade strukturer och regler.

Säkerhet

Öka säkerhetsnivån genom att skydda anställda, kunder och resurser med intelligenta verktyg och en säker plattform. Med hjälp av Microsoft intelligenta säkerhetslösningar har du möjligheten att skapa ert egna Security Operations Center. Läs mer om säkerhet här.

Genomlysning

En genomlysning av IT-miljön ger en bra bild av hur väl verksamheten lever upp till sina säkerhetsbehov utifrån olika kriterier. Genomlysningen ger också strategiska rekommendationer med utgångspunkt från organisationens mål och vision. Läs mer om vår genomlysning här.

Utbildning

Vi erbjuder regelbunden utbildning för att säkerställa att ditt team använder tekniken på mest effektiva sätt. Med beprövade inlärningsmetoder som presentationer, workshops och online-kurser kan er verksamhet nå en utökad kompetensgrad och således högre satta mål.

Amanzia erbjuder även en mycket uppskattad kunskapsportal som riktar in sig på Microsofts produktivitetstjänster inom bl a Officepaketet.

Hör av er till oss

© Copyright - Amanzia 2024