• Test & kvalitetssäkring

    Minska kostnaden för utvecklingen, nå marknaden snabbare och hitta felen så tidigt som möjligt i processen

    Läs mer

Testning är viktigt i alla typer av utvecklingsprojekt men en grundpelarna i agila projekt. Ökad konkurrens och en snabbrörlig marknad ställer höga krav på att hela tiden leverera snabbare och i högre takt än tidigare. En tidig och övergripande planering av testarbetet är nyckeln för att få en omfattande och kostnadseffektiv kvalitésäkring genom hela processen. För att utvecklarna ska få den feedbacken de behöver för att ta ditt projekt vidare krävs kvalitativa tester av både funktioner och affärsnytta.

De testtjänster som vi på Amanzia erbjuder är flexibla och anpassas efter dina utmaningar. Vi kan hjälpa till vid funktionella och tekniska tester. Vi har även stor kunskap kring prestandatest, säkerhetstest och utforskande tester.

Om ni vill ta ett helhetsgrepp kring samarbete, kommunikation och kvalitetssäkring mellan utveckling och verksamhet så är Azure DevOps något för er. Läs mer här.

Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa till att öka din säkerhet? Tryck här!

Testning

Processer

Automatik

NÅGRA AV AMANZIAS ERBJUDANDEN

Easy Repro

Easy Repro är i grund och botten ett automatiserat ramverk för UI-testning. Vi ger Dynamics-kunder möjligheten att underlätta automatiserad UI-testning för sina projekt.

Processanalys

Förbättra ditt nuvarande testarbete genom feedback och förslag på förbättringar. Vi hjälper er att utvärdera er effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet.

Prestanda

Genom kapacitetsmätningar, stresstester och prestandamätingar säkerställer vi att ditt system är robust och håller för kritisk belastning.

Vill du veta mer? Hör av dig!