• Intelligent säkerhet från Microsoft

    Säkerhetstjänster du kan lita på

    Läs mer

Microsoft har de senaste åren tagit en ledande position inom säkerhetsområdet. Det innebär att det finns ett fullskaligt säkerhetsskydd att aktivera för er som kund och som till stor del ingår i det som ni redan betalar för.

Säkerhet handlar idag om mycket mer än bara skydd vid intrång. Marknaden har gått från att bygga en god säkerhetsstrategi för att förhindra alla möjliga intrång eller säkerhetsrisker till att idag istället agera som om vi redan har eller har haft ett intrång. När alla medarbetare arbetade från kontoret räckte det oftast med en bra brandvägg kompletterat med andra enklare säkerhetslösningar. Verkligheten idag ser helt annorlunda ut vilket har gjort att organisationers säkerhetsstrategi helt behövt ritats om.

Oavsett om det handlar om informationssäkerhet eller IT-säkerhet så bör man först skaffa sig en förståelse om vad som är viktigt för verksamheten och vilka krav som ställs. En grund är att det finns tydliga rutiner och policys för företagets säkerhetsstrategi som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Med hjälp av Microsoft intelligenta säkerhetslösningar har du möjligheten att skapa ditt egna Security Operations Center.

INTELLIGENT SÄKERHET

Identitets- och
åtkomst-
hantering

Implementera full säkerhet och enhetlig åtkomsthantering som samtidigt gör det enkelt för dina anställda, partners och kunder.

Skydd mot hot

Stoppa alla former av attacker med integrerad och automatiserad säkerhet.

Informations-
säkerhet

Skydda dina känsliga data, oavsett var de finns eller vart de skickas.

Molnsäkerhet

Identifiera och styr åtkomst och användande av de molnappar och molntjänster som finns i organisationen.

Har du koll på vad som händer i er miljö? Hur kan ni säkerställa er affärskritiska information, hur den används och att den inte kommer på villovägar?

Låt säga att ni har satt upp ett skalskydd runt er information genom att säkra upp enheter, datorer och mobiler med säkerhetstjänster som antivirus och brandväggar. Vad händer om informationen hamnar utanför dessa säkerhetsbarriärer? Om någon råkar mejla ett viktigt dokument till fel person, om ett USB-minne förloras, eller om en dator blir stulen. Hur säkerställer ni att information inte hamnar i fel händer?

Med hjälp av säkerhetslösningar som Azure Information Protection så kan du säkra upp information och data på filnivå. På så vis kan det där känsliga dokumentet, som skickades fel eller som fanns på den där enheten som blev stulen, göras omöjligt att öppna om du inte har rätt behörighet. Det är alltså fullt möjligt att kontrollera och skydda e-postmeddelanden, dokument och känsliga data som finns inom eller utanför ditt företag. Azure Information Protection innehåller funktioner för enkel klassificering, inbäddade etiketter och behörigheter vilket ger ett förbättrat dataskydd, oavsett var dina data lagras och vem de delas med.

Vi jobbar med Microsofts intelligenta säkerhetslösningar för alla behov där kundens behov står i centrum. Vi tror på långsiktighet och agerar rådgivare till våra kunder men hjälper även till med processer och tekniska införanden.

AMANZIAS ERFARENHET AV SÄKERHETSLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av säkerhetslösningar och hur de på bästa sätt säkrar upp organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med anpassade, säkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder med fokus på affärsnyttan.

Vill du veta mer? Hör av dig!