• Genomlysning

    En genomlysning av IT-miljön ger er en bild av hur väl IT lever upp till verksamhetens behov

    Läs mer

GENOMLYSNING

Genomlysning och hälsokontroll av IT-miljön

Teknik och IT är inte längre enbart servrar i ett serverrum utan IT är mycket mer än så. IT genomsyrar idag hela er verksamhet och berör alla medarbetarna i organisationen och strikta krav ställs på tillgänglighet, säkerhet, flexibilitet och effektivitet. Med hjälp av IT skapas konkurrenskraft och påverkar direkt kundupplevelsen och lönsamheten.

Varför göra en genomlysning?

Dagens IT-miljö är oftast komplex och omfattande och består exempelvis av infrastruktur, molntjänster, applikationer och appar tillgängliga på en mängd olika enheter. Det kan även vara sådant som Företaget inte känner till eller godkänt i form av egna lösningar som medarbetarna installerat eller utformat. Att då veta hur den totala IT-miljön ser ut och lever upp till behoven kan vara svårt att överblicka för IT-ansvarige.

En genomlysning av IT-miljön ger organisationen en bild av hur väl organisationen lever upp till verksamhetens behov utifrån en mängd olika kriterier. En sammanfattande rapport levereras med konkreta råd hur IT-miljön ska hanteras och styras framöver.

För mer information

Kundcase

EN FRAMTIDSSÄKRAD MOLNLÖSNING FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Med alla sammankopplade applikationer inom Microsoft 365 och förflyttningen till molnet ökar effektiviteten och enkelheten för medarbetarna i hur de ska följa arbetsflöden, kommunicera, samarbeta och dokumentera. Enklare underhåll, bättre övervakning och en säkrare IT-miljö. Läs mer om hur SRF moderniserade sin IT-miljö med hjälp av Amanzia.

Vill du veta mer? Hör av dig!