KUNDCASE

FACKFÖRBUNDET ST

Läs merKontakta oss

Fackförbundet ST

Bakgrund

Fackförbundet ST är en organisation som förenar arbetstagare inom statlig sektor såsom myndigheter, företag, universitet, högskolor och stiftelser. Organisationen omfattar cirka 100 000 medlemmar och är det ledande facket för arbetstagare i statliga uppdrag.  Under sin digitala resa har ST känt ett behov att få professionellt och oberoende stöd inom IT-arkitektur och integration. Amanzia blev därför tillfrågade att göra en genomlysning av IT-struktur och processer samt ge förbättringsförslag med fokus på att stärka STs digitala utveckling. 

Utmaning

ST behövde strukturera upp sin ITmiljö och samtidigt utnyttja potentialen i Microsoft molntjänster. Organisationen ville inte lägga egen tid och energi på att optimera och hantera IT-miljön. De nyttjade istället Amanzias teknik och verksamhetskompetens för att säkerställa stabilitet, säkerhet och utvecklingspotential i arkitektur och IT-miljö. 

Genomförande

Amanzia började med att göra en genomlysning av nuläget och lägga fram ett antal förbättringsförslag och dess beroenden. Därefter kunde relevanta beslut fattas gällande prioriteringar och tidplan för ett genomförande. 

Samtidigt stärkte Amanzia upp den dagliga driften genom teknisk projektledning vilket förbättrade IT-miljön och eliminerade backlogen. Genom parallell förändringsledning kunde en smidig övergång ske och nya processer implementeras så störningsfritt som möjligt. 

  • Digital Arbetsplats
  • Arkitektur & Integration
  • Governance & Säkerhet
  • Utbildning & Förvaltning

Amanzia är skickliga på att snabbt sätta sig in affärsprocesser och förstå verksamhetens behov innan vi pratar förslag på olika tekniska lösningar. Det är något vi värdesätter otroligt mycket.


Banaz Holmström, IT-chef

RESULTATET

ST har effektivt utvecklat och framtidssäkrat sin IT-arkitektur med tillhörande integrationer.  

Amanzia har spelat en central roll i att strategiskt och praktiskt stötta ST genom dessa förändringar. Fokus har alltid varit att hitta en lösning som matchar ST:s unika behov och utmaningar.  

Partnerskapet med Amanzia kännetecknas av tillit, kompetens och genuin omtanke. Därmed kan ST nu tryggt koncentrera sig på att fortsätta utveckla sin verksamhet för medlemmarnas bästa.  

Mikael Lundgren
VD  Amanzia

+46 707 36 46 86
mikael.lundgren@amanzia.se

“Samarbetet vi har är utan tvekan en rolig upplevelse. Vi har ömsesidig respekt för varandra och jag är stolt över att vi kan agera rådgivande partner för ST och hjälpa till med allt från kravställning till framtidssäkrande av IT miljön.”

Mikael Lundgren, VD  Amanzia

VILL DU VETA MER? - KONTAKTA OSS

© Copyright - Amanzia 2024