Avtalat

Bakgrund

Alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet, även innan det behövs.
Med den ambitionen bildade Svenskt Näringsliv, LO och PTK Avtalat som finns till för närmare tre miljoner arbetsgivare och anställda med kollektivavtal i privat sektor. Genom att erbjuda samlad information och vägledning blir avtalat.se vägen in och vägen ut för allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Avtalat har sedan starten 2021 använt sig av Microsoft Dynamics 365. Med en ständigt växande systemmiljö och flera olika datakällor startade Avtalat ett projekt med mål att förtydliga arbetssättet kring CRM. Amanzia blev tillfrågade att bistå i den projektgruppen med uppdrag att ta fram en nuläges- och behovsanalys.

Genomförande

Första steget i projektet var en nulägesanalys för att kartlägga hur CRM används idag, vilken data som lagras och arbetssättet i systemet. Nästa steg blev att identifiera förbättringsbehoven samt säkerställa tillgången till mer data och öka dess datakvalitet. Därnäst tittade man på hur Avtalat kunde arbeta på ett mer effektivt, skalbart och användarvänligt sätt.

Med lång erfarenhet inom Microsoft Dynamics 365 var Amanzia en viktig del av analysarbetet. Genom en kvalitativ genomlysningsmetod som projektgruppen arbetade med kunde ett antal områden med förbättringspotential identifieras.

Rapportens innehåll:

  • Kartläggning av nuläge
  • Identifiering av förbättringsområden
  • Prioritering utifrån användarbehov
  • Förslag till förvaltningsorganisation

Resultatet

Efter projektgruppens granskning och genomförande av nuläges- och behovsanalysen presenterades en slutrapport. Med hjälp av den rapporten kunde Avtalat lyfta identifierade förbättringsmöjligheter inom Microsoft Dynamics 365 utifrån deras behov och planera för fortsatt utveckling framåt.

Nuläges- och behovsanalysen resulterade i verktyg i form av en detaljerad roadmap och en förvaltningsstrategi för Avtalats CRM, vilket bidrar till att Avtalat kan fortsätta växa och vidareutvecklas.

”Vi har verkligen ett positivt och givande samarbete med Avtalat. Jag är stolt över att Amanzia har förtroendet att agera rådgivande partner till Avtalat.”

Mikael Lundgren, VD  Amanzia

Mikael Lundgren
VD  Amanzia

+46 707 36 46 86
mikael.lundgren@amanzia.se

VILL DU VETA MER? - KONTAKTA OSS

© Copyright - Amanzia 2024