BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi får endast den information som du lämnar till oss via Amanzias kontaktformulär eller när du söker en av våra utannonserade tjänster. Vid efterföljande kontakt så kan vi komma efterfråga ytterligare eller kompletterande information. Du finns sedan kvar passivt under en begränsad tid i våra interna system.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Amanzia samlar in de personuppgifter som behövs i samband med rekrytering eller annan kontakt med Amanzia. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används för att kunna behandla eller tillsätta en sökt tjänst eller annat ärende. Vi använder endast uppgifterna internt när det är aktuellt.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.
En gång per kalenderår har du rätt att utan kostnad få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall datat inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vid övriga frågor gällande dina rättigheter och kring hur personuppgifter får bli behandlade av oss så kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast internt och vid det fall det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I de fall då uppgifter behandlas eller lagras hos annan part så innehas personuppgiftsbiträdesavtal med parterna som påvisar att alla åtaganden uppfylls.

INTEGRITETSPOLICY

Amanzia värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur Amanzia samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner

COOKIES

Amanzia.se använder så kallade cookies i syfte att förbättra webbplatsens innehåll, navigation och struktur. Det hjälper oss att ge dig en bra upplevelse vad gäller sidans visuella och grafiska element men också för att optimera prestandan när du besöker vår hemsida. Du kan undvika cookies sätts i din webbläsare genom att ändra i din webbläsares säkerhetsinställningar. I din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att om du stänger av cookies kan det innebära att vissa delar av amanzia.se inte längre fungerar. Har du frågor kring hur vi arbetar med cookies är du välkommen att kontakta oss.