• Molnresan

    Från genomlysning och planering till genomförande och förvaltning – Amanzia hjälper er till molnet så smidigt och effektivt som möjligt

    Läs merKontakt

Molnresan i Azure

I takt med att allt fler verksamheter väljer att flytta till molnet krävs en strukturerad och anpassad plan för att göra resan så effektiv, produktiv och kostnadssnål som möjligt. Vi kallar det Cloud adoption!

Vi arbetar i fyra faser för att molnresan ska vara optimerad för just er verksamhet:

  1. Vi planerar och går igenom förutsättningarna för den inledande analysen och samtidigt identifierar vitala processer, arbetsmoment och verksamhetsmål.
  2. En grundlig Solution Assesment som genomförs helt i Microsofts ramverk. Som partner agerar vi åt Microsoft i denna genomlysning och sammanställer en fullskalig bild av er miljö för att påvisa vilken lösning som passar just er verksamhet.
  3. En realistiskt Actionplan och tillhörande Roadmap för att ge en övergripande bild av hela resan. På så vis kan vi tillsammans med kunden bestämma vilken investeringstakt som passar förutsättningarna.
  4. Implementering av planen där Amanzia stöttar kunden hela vägen. Vi leder kunden till en välskött IT miljö i molnet genom utbildning och governance.

Verksamhetsmål

Vi identifierar tillsammans med kunden vilka affärsstrategier och verksamhetsmål som finns, och visar hur dessa kan realiseras med hjälp av molntjänster.

Optimering i varje steg

Med verktyg, dokumentation och best-practice metoder ser vi till att varje steg i molnresan blir utfört på ett sätt som maximerar värdet för kunden.

Interna förberedelser

Vi hjälper kunden förbereda sin organisation för molnet. Utbildning, processgenomlysning och utvärdering av tjänster och system är viktiga ingredienser här.

Migrering eller uppfinning

När organisationen är redo för att påbörja molnresan hjälper vi er att antingen migrera existerande systemlösningar och anpassa system och verktyg så att de blir lättilllgängliga för medarbetarna.

En kontinuerlig resa

Även om molnresan till stor del handlar att få verksamheten att bli operativ och produktiv i molnet finns ett löpande behov av utvärdering och förbättringar. Det bästa med molnet är att tjänsterna oftast kan anpassas efter just er verksamhet.

Målet med en behaglig tillvaro i molnet är att verksamheten ska uppleva en välskött och strukturerad molnmiljö, vilket uppnås genom effektiv planering, implementering, utbildning och förvaltning.

Amanzia stöttar genom hela resan från planering och roadmaps till implementering och förvaltning.

Skicka mail till oss

Kontakta oss direkt

Kristofer Dahlström
Dynamics 365 Business Consultant

+46 70 605 20 65

kristofer.dahlstrom@amanzia.se

© Copyright - Amanzia 2022