• Azure Integration Services

  En molnbaserad integrationsplattform för strukturerad & kostnadseffektiv skalbarhet

  Läs merKontakt

Integrationer i molnet med
Azure Integration Services

Azure Integration Services är en säker och skalbar plattform för integration av applikationer, tjänster och data oavsett om de befinner sig i molnet eller lokalt.

Azure Integration Services är en paketering av ett antal kraftfulla tjänster i Microsofts molnmiljö Azure. Dataöverföringar, synkningar och kopplingar till olika system kan lätt skapas genom visuella integrationsflöden, där aktiviteter och flöden kan initieras baserat på olika händelser. 

Plattformen innehåller en stor mängd färdiga komponenter och funktioner för att snabbt och kostnadseffektivt skapa integrationsflöden. Allt för att strukturerat implementera en integrationsplattform utan att behöva uppfinna hjulet på nytt. 

Fördelarna med
Azure Integration Services
 

 • En stabil grundplattform med  
  färdiga funktioner som utvecklas  
  i takt med verksamheten

 • Kostnadseffektiv lösning utan  
  initial investering där ni enbart  
  betalar för det som konsumeras

 • Flexibilitet och skalbarhet med 
  obegränsad kapacitet. Nya 
  integrationer kan enkelt införas 

 • Överblick och kontroll 
  över samtliga integrationer 
  i en webbportal

Välj en helt molnbaserad integrationslösning eller en hybridlösning som samverkar med era lokala installationer. 

Vad är Azure
Integration Services?
 

Azure Integration Services är en integrationsplattform i molnet och är en paketering av ett antal kraftfulla tjänster i Microsoft Azure. Dataöverföringar, synkningar och kopplingar till olika system kan lätt skapas genom visuella integrationsflöden. Aktiviteter och flöden kan då initieras baserat på olika händelser. 

 Med integrationslösning i Azuremolnet lämnar man onödiga aktiviteter bakom sig såsom nätverkshantering, serverhantering, utrymmeshantering, operativsystem, databashantering etc. Istället kan verksamheten fokusera på det som faktiskt är i fokus, nämligen integrationer som skapar affärsnytta. 

Komponenter

Azure Integration Services består huvudsakligen av fyra molnbaserade komponenter:
API Management, Logic Apps, Event Grids och Service Bus.
Med de olika komponenterna kan vi skapa en komplett lösning för integrering av både molnbaserade och lokala applikationer och tjänster.

    API Management samlar och publicerar alla API:er (gränssnitt) på ett ställe

   Logic Apps organiserar och strukturerar affärsprocesser, arbetsflöden mm

    Event Grid hanterar unika händelser vilket håller nere kostnaden

    Service Bus tillåter att applikationer systematiskt kommunicerar med varandra med hjälp av meddelanden inom integrationsnätet

Med hjälp av dessa fyra komponenter byggs enkelt en överskådlig integrationslösning med helt dynamisk skalbarhet som inkluderar en prismodell baserad på händelser (events).
Prismodellen innebär att införda integrationer aldrig använder mer kraft eller utrymme än vad som behövs för just din verksamhet. Det betyder minimal kostnad i början men även en konkurrenskraftig prissättning i takt med att verksamheten växer och utvecklas.

Denna skalbarhetsmodell innebär även att prestandan i integrationerna alltid är optimerad oavsett hur mycket data som behöver skickas emellan dem olika systemen.

Amanzias erfarna arkitekter hjälper dig att skapa en strategi och en roadmap för att ni långsiktigt ska känna er trygga med plattformen. Därefter är det enkelt och smidigt att steg för steg komma igång med Azure Integration Services 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi jobbar med integrationer i molnet! 

Kontakta oss

Nå oss direkt

Kristofer Dahlström,
Dynamics 365 Business Consultant

+4670 605 20 65

kristofer.dahlstrom@amanzia.se

© Copyright - Amanzia 2024