• MICROSOFT AZURE

    Vi hjälper våra kunder genom molnresan med effektiva tjänster inom Microsoft Azure. Allt för att göra verksamheten produktiv, skalbar och säker.

    Läs merKontakt

Amanzia skapar affärsnytta genom att leverera kostnadseffektiva och kraftfulla strategier och verktyg. Vi ser IT som verksamhetskritiskt och grundläggande för att lyckas med strategi och mål. Tillsammans med kunden säkerställer vi att alla investeringar leder till produktivitet och affärsnytta.

Azures molnplattform innehåller över 200 produkter och molntjänster som är utformade för att hjälpa er skapa nya lösningar och för att lösa era dagliga utmaningar. Plattformen möjliggör sömlös integration mellan olika tjänster och gör det möjligt att utveckla och koda nya tekniska tjänster.

Azure är Microsoft molnplattform som är en molnteknik vilket innebär att du kommer åt den var du än är. Med teknik som maskininlärning, AI och Kubernetes kan Azure bygga, utveckla och hantera komplexa applikationer och program när och var som helst via Microsofts olika datacenter.

Azures molnplattform är tillgänglig oavsett vart du befinner dig och hjälper er skapa en skalbar och kostnadseffektiv lösning som passar era befintliga investeringar och behov. Det finns många fördelar med att välja just Microsoft som sin molnleverantör. Microsoft möjliggör kontinuerlig innovation och konstant uppdatering och utveckling av sina tjänster för att alltid ligga i framkant. Med hjälp av Microsoft Azure kan vi både hjälpa er att utveckla en helt ny lösning, förbättra eller förändra befintliga lösningar samt flytta och migrera er verksamhet till molnet.

FLEXIBELT

SKALBART

SÄKERT

Tjänster inom Microsoft Azure

Vi hjälper våra kunder genom molnresan med effektiva tjänster inom Microsoft Azure. Allt för att göra verksamheten produktiv, skalbar och säker.

Molnresan i Azure
Azure Integration Services
Azure DevOps

Molnresan

I takt med att allt fler verksamheter väljer att flytta till molnet krävs en strukturerad och anpassad plan för att göra resan så effektiv, produktiv och kostnadssnål som möjligt. Vi kallar det Molnresan!

Vi arbetar i fyra faser för att molnresan ska vara optimerad för just er verksamhet:

  1. Vi planerar och går igenom förutsättningarna för den inledande analysen och samtidigt identifierar vitala processer, arbetsmoment och verksamhetsmål.
  2. En grundlig Solution Assesment som genomförs helt i Microsofts ramverk. Som partner agerar vi åt Microsoft i denna genomlysning och sammanställer en fullskalig bild av er miljö för att påvisa vilken lösning som passar just er verksamhet.
  3. En realistiskt Actionplan och tillhörande Roadmap för att ge en övergripande bild av hela resan. På så vis kan vi tillsammans med kunden bestämma vilken investeringstakt som passar förutsättningarna.
  4. Implementering av Cloud Adoption-planen där Amanzia stöttar kunden hela vägen. Vi leder kunden till en välskött IT miljö i molnet genom utbildning och governance.

Läs mer Molnresan

Azure Integration Services

Azure Integration Services är en paketering av ett antal kraftfulla tjänster i Azuremolnet. Dataöverföringar, synkningar och kopplingar till olika system kan lätt skapas genom visuella integrationsflöden. Aktiviteter och flöden kan initieras baserat på olika händelser.

Det är en kostnadseffektiv lösning utan initial investering där kunden enbart betalar för det som konsumeras. Det är perfekt för verksamheter som arbetar i olika miljöer, både i molnet och on-prem, som vill skapa en strukturerad och kostnadseffektiv integrationslösning.

Våra erfarna konsulter skapa en strategi och en roadmap för att kunden långsiktigt ska känna sig trygg med plattformen. Därefter är det enkelt och smidigt att steg för steg komma igång med Azure Integration Services.

Läs mer om Azure Integration Services

Azure DevOps

Azure DevOps är en samling metoder och verktyg från Microsoft för att effektivt planera och leverera programvara.

Azure DevOps främjar samarbete, kommunikation & kvalitetssäkring mellan utveckling, IT och verksamhet.

Genom att förena dessa kan vi skapa ett flöde av agila metoder och automatisering för att accelerera tempot i leveranserna med högsta kvalitet i varje steg.

Öka effektiviteten och spara kostnader genom färre integrationer, överlämningar och högre grad av automation. Vi erbjuder ett komplett utbud av Azure DevOps och tjänster som vi anpassar efter kundens behov och mål.

Läs mer om Azure DevOps

AZUREPLATTFORMENS HUVUDTJÄNSTER

Infrastruktur som tjänst (IaaS)

IAAS (Infrastructure as a service) är data-infrastruktur hanterad över internet. IaaS är tillsammans med PaaS (Platform as a service) och SaaS (Software as a service) de olika bygg-stenarna i en molnleverans. Tidigare behövde kunderna stå för egen hårdvara såsom servrar, nätverk, lagring med mera för att driva sin miljö. Idag är det mer naturligt och logiskt  att ha sitt datacenter i molnet med Microsoft Azure. Då försvinner all onödig hantering av hårdvara, övervakning, kylning, reparationer mm.

Plattform som tjänst (PaaS)

PaaS (Platform as a service) gör det möjligt att utveckla och hantera applikationer utan komplex-iteten att hantera och övervaka infrastruktur som annars behövs för denna typ av utveckling. Helt molnbaserat och med resurser som gör det möjligt att leverera allt från enkla appar till mer fullskaliga verksamhetssystem. Detta möjliggör för er organisation att fokusera på det som faktiskt tillför värde till era kunder och er verksamhet utan att behöva lägga tid på onödig och tidsödande teknisk hantering.

Mjukvara som tjänst (SaaS)

SaaS (Software as a service) gör det möjligt för användarna att ansluta till och använda molnbaserade appar via nätet. Vanliga exempel är e-post, kalender och administrationsverktyg, som exempelvis Office 365. Azure har specifika lösningar för att stödja just era behov. Via marknad-splatsen i Azure kan du bläddra bland mängder av lösningar får såväl branscher som specifika behov. Med SaaS kan dessa appar direkt kopplas till er verksamhet så att ni snabbt kommer gång till en minimal kostnad och insats.

Vi får kunderna att lyfta blicken och löpande hålla sig informerad om nyheter och förändringar i de olika molntjänsterna. Att förstå hur det påverkar teknik, säkerhet och verksamhet är en förutsättning för att bli framgångsrik och konkurrenskraftig med hjälp av dagens effektiva molntjänster.

AMANZIAS BREDA ERFARENHET AV MOLNLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av molnlösningar och hur dom på bästa sätt ska nyttjas inom organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med specialanpassade, säkra och kostnadseffektiva lösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder för att maximera deras affärsnytta.

Skicka mail till oss

© Copyright - Amanzia 2024