• Azure AI Studio

    – En egen anpassad Copilot

Öppna en helt ny värld av möjligheter med AI-tjänster

En expert på just er verksamhet

Azure AI Studio är ett samlingsnamn för olika AI-tjänster som möjliggör skapande av verksamhetsspecifika AI-lösningar. Exempelvis kan verksamheten få tillgång till en helt egen Large Language Model (nedan LLM) baserad på ChatGPT. Laddad med uppdaterad och fullständig information får medarbetarna blixtsnabba svar på sina frågor.

Med andra ord tillför Azure AI Studio ökad kunskap och analysförmåga och medarbetarna får en AI-assistent som är expert på just er verksamhet.

Amanzia gör det möjligt

Amanzia har vi skapat ett erbjudande som låter er verksamhet komma igång med er egen AI modell, som närmast kan liknas med en anpassad Copilot. 
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur snabbt, enkelt och kostnadseffektivt ni kommer igång. Skaffa er en digital medarbetare som har bäst koll på verksamheten av alla och som älskar att svara på frågor. 

Varför Azure AI Studio

Revolutionerande produktivitet

Azure AI Studio möjliggör nyttjandet av kraften som AI kan tillföra medarbetare. Genom en egen LLM minimeras tiden som spenderas på att leta efter interna dokument och information vilket höjer produktiviteten. 

Skalbar

Modellen som sätts upp genom Azure AI Studio är hostad i Azure och har därmed tillgång till otroligt hög beräkningskraft. På så vis kan verksamheten skalas i termer av både innehåll i modellen samt för antal användare. 

Förenklad utveckling

Azure AI Studio har förenklat processen att bygga, träna och sjösätta sin LLM vilket tidigare varit väldigt krävande. På så vis blir inte projektet lidande av en bristande AI-budget och de flesta verksamheter har nu möjlighet att investera i sin egen Chatt-bot. 

Kostnadseffektiv

Att sätta upp en egen LLM i Azure AI Studio är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att skapa vad Microsoft kallar en egen Copilot. I jämförelse med tidigare modeller kan nu verksamheten få tillgång till en AI-robot som kan ge svar på alla tänkbara frågor om intern data. 

Användarområden

Den interna experten

Azure AI Studio kan användas för att ge snabbare och mer precis information till era medarbetare. 
Alla inom verksamheten får tillgång till en chatbot som ger sammanfattande svar med djup substans på alla tänkbara frågor.  Svaren som genereras är relevanta för den information som laddas in. Exempelvis kan en dokumentintensiv verksamhet som en juristbyrå få tillgång till hela sin informationsdatabas som sökbart material inom modellen. 

Den externa kundhjälpen

Azure AI Studio kan vara ett stöd och ge bättre underlag till kunder och intressenter. 
Externa användare som exempelvis behöver underlag till köpbeslut om en produkt eller tjänst kan få tillgång till en chatbot som ger svar på alla tänkbara frågor. Även tonen genom vilket chatbotten svarar kan ställas in så att det skapas en känsla som överensstämmer med företagets profilering. 

Säkerhet och kontroll

Azure AI Studio är en del av Azure och utnyttjar därför den avancerade säkerhetsteknik som normalt skyddar er data. 

Alla dokument och samtlig information som matas in i modellen lagras på ett säkert sätt i er egen databas. Ni själva har full kontroll över vilken typ av data som ska vara tillgänglig eftersom all verksamhetsspecifik information som laddas upp görs så genom ett aktivt val.

Den information som laddas upp kommer heller aldrig användas av Microsoft för att förbättra några modeller. Inom Azure AI Studio förblir verksamhetens data helt privat och kan endast kommas åt av användare inom organisationen. 

Inom organisationen kan även säkerhetsroller tilldelas och definieras inom modellen vilket ger möjligheten att styra vilka medarbetare som ska ha tillgång till vilken data.  

Kontakta oss

Hör av er direkt

Mikael Lundgren, VD

mikael.lundgren@amanzia.se

© Copyright - Amanzia 2024