ZERO TRUST

Säkerhetsstrategi för nutidens hotbild

Läs merKontakt

Zero Trust

– Strategisk säkerhet

Zero Trust är en strategi som tagits fram med anledning av den ökade cyberkriminaliteten.
Strategin innebär ett förhållningssätt där ingen litas på utan verifiering. En striktare säkerhetspolicy införs gällande identiteter och endpoints vilket ger högre skydd åt verksamhetens data, appar, infrastruktur och nätverk. Målet är att minimera intrång och dess skadeeffekter till en så låg kostnad som möjligt.

Zero Trust lutar sig på tre strategipelare:

  • Verify Explicitly – Verifiering sker för alla medarbetare. Exempelvis ger aktivering av tvåstegsverifiering en kraftig minskning på antalet olaga intrång
  • Use Least Privilege Access – Minimering av åtkomster gör att ingen medarbetare utgör större risk en nödvändigt
  • Assume Breach – Strategin förutsätter att intrång kommer att ske vilket gör att förberedelser och händelser tas på fullaste allvar.

– Säkerställ den hybrida arbetsplatsen

Med en implementerad Zero Trust-strategi erbjuds verksamheten att arbeta flexibelt och samtidigt säkert. Även i de fall medarbetarna använder egna enheter så aktiveras ett typ av skydd som säkerställer ett tryggt arbetssätt oavsett geografisk plats.

Zero Trust ser till att:

  • alla användare autentiseras genom säkra verifieringsmetoder
  • åtkomst ges endast till betrodda enheter
  • behörigheter hanteras dynamiskt så att ingen har mer access än nödvändigt
  • Verksamhetens tillgångar skyddas genom Access Lifecycle Management

Identitet och
åtkomst

Fullskalig säkerhet    och enhetlig åtkomsthantering        gör det enkelt för medarbetarna

Skydd mot intrång & hot

Stoppar intrångsförsök och alla former av attacker med integrerad och automatiserad säkerhet

Informations-
säkerhet

Skyddar all känslig data oavsett enhet, kommunikationsväg och användare

Molnsäkra Enheter

Tryggt och säkert arbete med alla enheter oavsett om det är från kontoret eller annan geografisk plats

AMANZIAS ERFARENHET AV SÄKERHETSLÖSNINGAR

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av säkerhetslösningar och hur de på bästa sätt säkrar upp organisationer och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med anpassade, säkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder med fokus på affärsnyttan.

Genomlysning

På Amanzia har vi lång och bred erfarenhet av säkerhetslösningar och hur de på bästa sätt säkrar upp organisationens IT-miljö. Vi hjälper våra kunder med anpassade, säkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som förenklar och förbättrar verksamheter. Vi är en trygg partner som dagligen arbetar med rådgivning och vägleder våra kunder med stort fokus på affärsnytta.

Läs mer om vår genomlysning Här

Intresserad av att veta mer om Zero Trust? Fyll i formuläret så hör vi av oss

Hör av dig till oss direkt

Kristofer Dahlström, Marketing Cloud Specialist
kristofer.dahlstrom@amanzia.se
+4670 605 20 65

© Copyright - Amanzia 2024