Dual-write för Dynamics 365

Integration mellan affärssystem & CRM

Dual-write

Dual-write är en paketerad lösning från Microsoft som kopplar samman Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations och Dynamics 365 Customer Engagement.

Med Dual-write kan data enkelt skapas och ändras i ena plattformen och omedelbart synkroniseras i den andra. Ett säljteam kan därmed mata in kundinformation i CRM-systemet D365 Customer Engagement som direkt är tillgängligt i affärssystemet D365 Finance & Operations för exempelvis orderhantering, ekonomi eller teknisk support. 

Varför använda Dual-write?

Dynamics 365 Dual-write är det givna valet för organisationer som har både Finance & Operations och Customer Engagement. Dessutom följer Dual-write  low–code-principen. Det innebär att mycket av konfigurationen görs genom ‘drag & drop’ utan utveckling av kod och att i princip all data enkelt kan mappas.

Här är några konkreta affärsfördelar:  

 • Enhetlig Kundupplevelse: Dual-write hjälper till att skapa en konsekvent och enhetlig kundupplevelse. Oavsett om uppdateringen sker i Finance & Operationseller Customer Engagement kommer den direkt att återspeglas i det andra systemet.
   
 • Bättre Beslutsfattande: När data synkroniseras i nära realtid mellan systemen, har beslutsfattare tillgång till den mest aktuella och fullständiga informationen. Detta leder till snabbare och mer kvalitativa beslut.
   
 • Effektivitet och Produktivitet: Dual-write eliminerar behovet av manuell datainmatning i flera system. Detta leder till förbättrad effektivitet och produktivitet medarbetarna kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter snarare än att manuellt överföra data mellan systemen.
   
 • Förbättrad Datakvalitet: Med automatisk synkronisering av data mellan systemen minskar risken för mänskliga fel som kan uppstå vid manuell datainmatning. Detta leder till förbättrad datakvalitet och ökad nöjdhet hos kunder och medarbetare.
   
 • Ökad flexibilitet: Dual-write gör att kunderna lättare kan anpassa sig till förändringar i verksamheten. Att bli mer smidiga och agila genom en mer integrerad och effektiv teknisk plattform. Förmågan att anpassa sig till ändrade affärskrav ger organisationen en tydlig konkurrensfördel och håller ned förvaltningskostnaden.  

Appar som integreras med Dual-write

Alla delar av Microsofts traditionella CRM-svit Customer Engagement är tillgängliga för en smidig integration med med Finance & Operations. 

Följande appar är kompatibla med Dual-write: 

Tekniken bakom Dual-write

Microsofts standardmodul Dual-write är utbyggbar och tillförlitlig. Den erbjuder en mängd nyckelfunktioner, såväl envägs som tvåvägs dataflöde samt möjligheten att synkronisera initialdata mellan applikationer. Den innehåller även ett intuitivt användargränssnitt för att filtrera och omvandla data. 
Infrastrukturen stödjer även både standard- och custom tabeller inklusive smart datamappning, vilket ger hög flexibilitet.

Sammanfattning

Dual-write är en grundbult i möjligheten till integration mellan Finance & Operations och Customer Engagement i Power Platform. Med klara affärsfördelar för verksamheter som är aktiva i bägge innefattas bland andra förbättrad kundupplevelse, snabbare och bättre beslutsfattande, ökad effektivitet och produktivitet och förbättrad datakvalitet.  

Att komma igång med Dual-write är en förutsättning för många organisationer som vill uppnå högre produktivitet och en mer sammansvetsad verksamhet.
Genom enkel konfigurering hjälper Amanzia er att snabbt sätta upp och uppleva den stora skillnaden det innebär att jobba med dual-write aktiverat. 

Nyfiken på hur Microsoft Dynamics kan hjälpa er organisation?

Läs mer här

Ställ en fråga till oss:

Kontakta oss direkt

Kristofer Dahlström
Dynamics 365 Business Consultant

+4670 605 20 65

kristofer.dahlstrom@amanzia.se