Amanzia är ett Gasellbolag

Det är med stolthet vi meddelar att Amanzia nu är ett gasellbolag enligt Dagens Industris kriterier. Förutom en symbol för god tillväxt ger Gasellen en kvalitetsstämpel som vittnar om resultatet av hårt och målinriktat arbete.

Vi ser som en bekräftelse på vårt hårda arbete och målmedvetenhet att inspirera och utveckla våra fantastiska medarbetare och därmed Amanzia. Utan deras genuina engagemang hade vi inte kunnat nå denna prestigefyllda utmärkelse.

Vi vill även tacka våra kunder och partners för deras förtroende och stöd samtidigt som vi är stolta över att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Sverige.

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7.  Sunda finanser.

Plats 18 av 869 företag

I tävlingen som Dagens Industri Gasellen faktiskt är kunde vi konstatera att Amanzia tog plats 18 av totalt 869 gasellföretag över hela Sverige. Det är en placering vi är superstolta över!

Till alla våra kunder, partners och framtida medarbetare:
Vi ser fram emot att tillsammans med er ta nästa steg i vår härliga tillväxtresa!

Kontakta oss